The Samurai’s Scrolls: Beginnings on Wattpad

A preview of the upcoming novel THE SAMURAI’S SCROLLS: BEGINNINGS by A.K. Tolentino is now available for reading on Wattpad! Click HERE to read the story!

samurai scrolls_highres

A student of the legendary swordsman Miyamoto Musashi takes on his own apprentices to carry on Musashi’s Way of the Sword. Together, the motley crew must face the twists and turns of their respective past and current lives—names dishonored, vengeance vowed, duties fulfilled, young love gained and lost—and confront a political upheaval that threatens to throw society into chaos.

Leave a comment

Filed under Flipside

Evolution of a Book Cover – Philippine Speculative Fiction Vol. 9

Howdy, folks! As you may know, the ninth volume of the acclaimed Philippine Speculative Fiction series, edited by Andrew Drilon and Charles Tan, is now available for purchase!

Our artists, Kevin Roque and Eden Sarmiento, have worked on various covers for this volume. Ladies and gents, feast on your eyes on these alternative covers:

PSF09_sheet music

PSF09_Scissor Tongue

PSF Study -- Kevin

So, what do you guys think of these covers, and which one do you like best? Continue reading

1 Comment

Filed under art, Covers, Flipreads, Flipside

Flipside Republica

Hey readers! Today’s Thursday, and you know what that means… time for some #ThrowbackThursday–ebook edition!

Ever wondered what life was like during the late 19th and early 20th century? What clothes did people wear before? How did the gents court the ladies? What made them happy, and what made them sad? What were their forms of entertainment? More importanly, what were they reading? We can give you the ultimate throwback with Flipside Republica titles!

Panayam ng Tatlong Binata: Unang Hati

ni Cleto Ignacio
9789719606437_v2

Sa pagsasalaysay ng tatlong kalalakihang nagngangalang Brillo, Electo, at Brindo, matutunghayan ang mga kwento ng pagsinta ng mga alila at soldado at ng mga minamahal na prinsesa ng kaharian—malalayo man ang agwat sa lipunan, nagiging malapit dahil sa pagmamahalan.

Tunghayan ang naibubunga ng bawal na pag-ibig sa tulang naratibo ni Cleto Ignacio, Panayam ng Tatlong Binata: Unang Hati.

Maaaring bilhin sa:

Flipreads | Kobo | iTunes | Google Play

Panayam ng Tatlong Binata: Ikalawang Hati

ni Cleto Ignacio

   9789719606444_v2

Isinasalaysay ng tatlong kalalakihang sina Brillo, Electo, at Brindo ang iba’t ibang kwento ng iba’t ibang tao—isang soldadong lumabag sa utos ng hari, isang marinerong tinukso ng demonyo, at mag-asawang salat sa buhay na inalukan ng paraan upang yumaman—at kung paano nila hinarap ang mga dagok ng buhay.

Tunghayan ang mga kwentong kapupulutan ng aral sa pagsalaysay ng tatlong kalalakihan sa tulang naratibo ni Cleto Ignacio, Panayam ng Tatlong Binata: Ikalawang Hati.

Maaaring bilhin sa:

Flipreads | Kobo | iTunes | Google Play

Panukala sa Pagkakana nang Republika ng Pilipinas

ni Apolinario Mabini

 9789719606550_v2

Sinulat ni Apolinario Mabini ang Panukala sa Pagkakana nang Republika ng Pilipinas at isinumite sa Kongreso ng Malolos, subalit hindi nila ito tinanggap. Gayunpaman, matutuklasan dito ang mga ideya ukol sa pamahalaan, mamamayan, bayan, at iba pa ng ininuturing “Utak ng Rebolusyon.”

Nakapaloob din sa edisyong ito ang salin sa Ingles ng Dekalogo ni Mabini.

Maaaring bilhin sa:

Flipreads | Kobo | iTunes | Google Play

Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

ni Modesto de Castro

 9789719606598_v2

Ano ang tamang dekorum sa simbahan at sa piging? Saang bahagi ng papel nilalagay ang petsa? At kung ikaw ay nababahing o kailangang suminga, paano ito gawin ng hindi nakagagambala sa iba? Sa palitan ng liham ng magkapatid na Urbana (na nasa Maynila) at Feliza (na nasa Bulacan), makikita ang kahalagahan ng tamang asal at pakikipagkapwa-tao, hindi lang para sa kababaihan, ngunit sa mga kalalakihan na rin.

Bukod sa tamang asal at dekorum, makikita rin sa aklat ang impluwensiya ng Katolikong simbahan sa pamumuhay ng pamilyang Pilipino na maaaring dahilan kung bakit bantog ito noong ika-19 na siglo hanggang sa ika-20 na siglo.

Maaaring bilhin sa:

Barnes and Noble | Flipreads | Kobo | iTunesGoogle Play

Ang Mananayaw

ni Rosauro Almario

 almario - mananayaw cover EDIT

Si Sawi ay isang may-kayang probinsyano na naglakbay tungong Maynila. Dito niya nakilala si Pati, isang mananayaw. Nahulog ang loob ng torpeng si Sawi sa mala-diyosang si Pati, at di kalauna’y naubos ang kanyang yaman sa pagbili ng mga kapricho ni Pati. Umabot sa puntong itinakwil siya ng kanyang pamilya. At sa kanyang pagkalugmok, matutunghayan ng kawawang binata ang maitim na sikreto ng mananayaw.

Maaaring bilhin sa:

Barnes and Noble | Flipreads | Kobo | Google Play


Ang mga Anak Dalita

ni Patricio Mariano

 mariano - ang mga cover EDIT

Kumakayod si Teta sa isang patahian upang may mapakain sa sarili at sa kanyang maysakit na ina, si Ata. Nadagdagan pa ang kanilang mga suliraning nang subukang halayin si Teta ng may-ari ng patahian kanyang pinapasukan. Ngunit hindi lang si Teta ang may mapait na sinapit—mabubunyag ang katotohanan.

Ang nobelang nasa ito ay anyo ng awit (tulad ng Florante at Laura ni Balagtas, na may 12 pantig). Makikita rito ang mga suliranin na kinakaharap ng mga Pilipino noong simula ng ika-20 siglo na hindi nalalayo sa mga suliranin sa kasalukuyan.

Maaaring bilhin sa:

Barnes and Noble | Flipreads | Kobo | Google Play

Ang Singsing nang Dalagang Marmol

ni Isabelo de los Reyes

 de los reyes - singsing cover EDIT

Si Liwayway ang sinisinta ni Coronel Puso, isang sundalong sugatan. Ngunit, sa kamalas-malasa’y hindi siya nagustuhan ng pamilya ni Liwaway. Ang malala pa’y nalaman niyang pinakasalan ng kanyang minamahal ang isang Amerikano—ang lahi na kinalaban niya sa digmaan, ang dahilan ng kanyang pagiging sugatan. Maaari pa kayang masagip ang pag-iibigan na ito laban sa mga pagsubok?

Maaaring bilhin sa:

Barnes and Noble | Flipreads | Kobo | Google Play

Lineage, Life and Labors of Jose Rizal, Philippine Patriot

by Austin Craig

 rizal - lineage life and cover EDIT

“[T]he book is not only a biography, it is a history as well. It must give a larger outlook to the youth of the Philippines,” writes James Robertson in the introduction of this book. Through telling the story of Rizal, author Austin Craig also paints a picture of the situation of the Philippines during the hero’s time. It gives details on the life and loves of the Philippines’ National Hero, enriched with photos of documents, letters, and portraits.

Included in this book is the tale of “The Monkey and the Tortoise,” told in Tagalog and illustrated by Rizal.

Available on:

Barnes and Noble | Flipreads | Kobo | Google Play

How’s that for a #ThrowbackThursday? Grab your copies now!

Leave a comment

Filed under Flipside

SPRG on Wattpad

SPRG on Wattpad-webpost
Give yourself a good scare with A.S. Santos’s SPRG (Student Paranormal Research Group) series! FREE samples of VOICES IN THE THEATER and CORPSE IN THE MIRROR and a preview of the last installment, DARKNESS IN THE WORLD, are now available for reading on Wattpad!

Follow Sam and her friends as they explore the world of the paranormal. Click on the links to read:
VOICES IN THE THEATER — http://wattpad.com/story/8683394
CORPSE IN THE MIRROR — http://www.wattpad.com/story/24594884
DARKNESS IN THE WORLD — http://www.wattpad.com/story/24828112

Leave a comment

Filed under Flipside

Migrating Content into the Digital Platform: the Pressing Questions

Honey de Peralta, FPSI Head of Content Operations, was part of the lineup of speakers in PEPCon: The First Philippine Educational Publisher’s Congress. PEPCon was one of the two conferences held in DigiTech Manila Expo and Conference at the SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City from September 19 to 20, 2014. De Peralta was slated to discuss the benefits of digitizing books and empowerment of educational publishers to compete in the digital landscape in “Migrating Content into the Digital Platform.”

For the benefit of delegates who were inconvenienced by the inclement weather on the day of the conference, here are the slides from De Peralta’s talk, which feature Flipside’s newest offering, the Philippine Educational Ebook Reader (PEER).

The podcast will be available soon!

To know more about PEER, visit peer.ph. Download the PEER app on the Google Play Store today!

Leave a comment

Filed under Flipside

More Titles on Scribd via Smashwords

Hello, readers! We’re rolling out more titles on Scribd via Smashwords! How about indulging yourself to a couple (or three? or four?) of these lovely Filipino speculative fiction anthologies this weekend?

Alternative Alamat

edited by Paolo Chikiamco

 alternative-alamat--lowerres

Philippine mythology is full of images that ignite the imagination: gods of calamity and baldness, of cosmic time and lost things; the many-layered Skyworld, and weapons that fight their own battles; a ship that is pulled to paradise by a chain, and a giant crab that controls the tides… Yet too few of these tales are known and read today. Alternative Alamat gathers stories by contemporary authors of Philippine fantasy, which make innovative use of elements of Philippine mythology. None of these stories are straight re-tellings of the old tales: they build on those stories, or question underlying assumptions; use ancient names as catalysts, or play within the spaces where the myths are silent. What you will find in common in these eleven stories is a love for the myths, epics, and legends which reflect us, contain us, call to us–and it is our hope that, in reading our stories, you may catch a glimpse of, and develop a hunger for, those venerable tales.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 1

edited by Dean Francis Alfar

9789719951001

A courtesan who secretly controls flame; A baby that eats soil; A professor tasked with proving the masculinity of a national hero; A quest to create a kite that reaches the stars. Philippine Speculative Fiction Vol. 1 is the first of several anthologies that showcases the rich variety of Philippine literature: between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 2

edited by Dean Francis Alfar

9789719951088

Marrying an aswang and fishing for mermaids; Redeeming a demon in an Augustinian church; A girl drawn to a haunted river; Hunting giant Wyrms with a gunsaddle. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror series edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 3

edited by Dean Francis Alfar and Nikki Alfar

9789719951025

 

A diet drug gone wrong; A boy born with winged feet; A murder mystery set in a refrigerator. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror series edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 4

edited by Dean Francis Alfar and Nikki Alfar

9789719951032

 

A comic book fan gets his wish; A woman’s quest for the perfect man; Diseases sold over the Internet. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror series edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

“Volume 4 of the series is, in my humble opinion, the best yet in the series. It contains 24 stories by both new and more established writers.” —World Fantasy Award-winning author Jeffrey Ford.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 5

edited by Nikki Alfar and Vincent Michael Simbulan

PSF05

 

Living the good life with your husband, an A.I. agent; a little boy’s interview with Death; the mythic love of deities Tungkung Langit and Alunsina; Joseph and his “Immaculate Virgin” wife, Mary. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror series edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 6

edited by Nikki Alfar and Kate Osias

cover

A kapre turned basketball superstar; An expert on interspecies dating and marriage counselor to the supernaturals; A girl in a Muslim empire engineering a pair of mechanical wings. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror series edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 7

edited by Kate Osias and Alex Osias

psf7-06

 

A heartbroken youth discovers the first woman, Maganda, in a garden; The youngest, most beautiful of ten siblings gets sold as a bride to a Tiq’Barang; A segment of the Filipino population suddenly transforms to look like American celebrities. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

Available on:

Scribd | Smashwords

Philippine Speculative Fiction Vol. 8

edited by Dean Francis Alfar and Nikki Alfar

psf-8-cover-lowres

 

Darna encashes a check at the bank one morning; a god trapped in a statue is awakened by the intoxicating scent of the scholar studying his stone prison; human beings are homogenized for the sake of idealizing the species. The Philippine Speculative Fiction series showcases the rich variety of Philippine literature. Between these covers you will find magic realism next to science fiction, traditional fantasy beside slipstream, and imaginary worlds rubbing shoulders with alternate Philippine history—demonstrating that the literature of the fantastic is alive and well in the Philippines.

Stories from this series have been included in the Honorable Mentions list from The Year’s Best Fantasy and Horror edited by Ellen Datlow and Kelly Link & Gavin Grant.

Available on:

Scribd | Smashwords

Titles from Eliza Victoria, Josel Nicolas, and Dean Francis Alfar are also available on Scribd via Smashwords. For more info, click here. Also, our titles will also be up on Oyster very soon, so stay tuned. Happy reading, everyone!

Leave a comment

Filed under Flipside, Uncategorized

We’re Live on Scribd via Smashwords

Looks like we’re on a roll. First of two good news: a number of Flipside’s titles are now available on Scribd via Smashwords! Second: our titles will soon be available on Oyster, also via Smashwords!

Currently, the following titles by Eliza Victoria, Josel Nicolas, and Dean Francis Alfar are available on Scribd, as well as on Smashwords:

The Viewless Dark

by Eliza Victoria

9789719951193_v2

When Anthony found Flo dead, locked overnight in one of the reading rooms of the university library, he knew it must have something to do with Mary Prestosa, a fourth-year graduating Philosophy student whom they had been investigating. Mary, who surprised her roommate one night by suddenly standing up from her bed, throwing the windows open, and jumping down headfirst to the dormitory grounds below. Mary, whose memory marked the trail of mysterious deaths and bizarre occurrences that followed her own fateful fall: the fifth-year Computer Engineering student who prowled the campus on all fours, thirsty for blood, believing he was a wolf; the revelation of an all-girls satanic cult; the demonic possession of a fourth-year student from the Department of Psychology; and now—Flo, dead. The students traced it all to Mary. They believed Mary didn’t commit suicide. They believed Mary tapped into something dark, and released it, and was consumed. And Anthony was determined to pry out the truth.

Available on:

Scribd | Smashwords

Lower Myths

by Eliza Victoria

9789719951056_1400

Lower Myths features two compelling novellas of contemporary fantasy from Eliza Victoria, one of the most talented young writers in Asian speculative fiction today. In “Trust Fund Babies,” children of two warring witch and fairy families face off in the final round to a centuries-old vendetta. In “The Very Last Case of Messrs. Aristotel and Arkimedes Magtanggol,” an aristocrat and his daughter consult a famous lawyer-sibling pair about a mysterious crime. But in the lawyers’ hilltop mansion by the sea, they uncover sinister hints that their reality may not be what it seems. Eliza Victoria’s fiction and poetry have appeared in various publications including High Chair, The Pedestal Magazine, Expanded Horizons, Usok, and the Philippine Speculative Fiction series.

Available on:

Scribd | Smashwords

A Bottle of Storm Clouds

by Eliza Victoria

9789719951636_1400

Questions of morality in exploring alternate realities; goddesses of old, living in modern-day Philippine society; the flesh trade in a dystopic future; four childhood friends, taunting fate by crossing the line between life and death, and coming back again; a world where Justice is immediate, absolute, and therefore deemed perfect—these are but some of the ideas to have sprung from the mind of up-and-coming writer Eliza Victoria. In A Bottle of Storm Clouds, Victoria’s first compilation of short fiction, her subjects are a mottled bunch; her characters, of all walks of life; her approaches, from all directions. But her stories all boil down to one question: “What if?”

Available on:

Scribd | Smashwords

Project 17

by Eliza Victoria

Project 17 -- hi-res

It’s the late 2020s, and robots can do pretty much anything—they can clean your house, they can keep the peace, and if you know where to look, they can even provide “company” to the lonely. Still, there are things only humans can do. Lillian is a college student looking for a summer job, and thinks she’s hit the jackpot when offered a caretaking gig by one Paul Dolores—the pay is awesome, and he even gives her a Titanium card for her meals. But why can’t she find any information online about Paul, his brother Caleb, or the weird meds Caleb is supposed to take? Time for a little more in-depth research—firewalls be damned.

Available on:

Scribd | Smashwords

Windmills Book 1: Bearkdowns

by Josel Nicolas

9789719922704

“A bear named Bear suffers from child abuse, chronic existential melancholia, and urban despair as he ponders upon things as Jeffrey Dahmer, Adam Sandler movies, and Ganesha in this stylized fictional autobio from nineteen-year old komikero Josel Nicolas. The entire 29-page book is written and drawn with youthful exuberance and verbosity and frenetic anxiety previously never seen anywhere in komixdom… An account of a brain slowly and surely going down the drain.” — Adam David, Philippines Free Press, January 10, 2009, Best Books of 2008.

Available on:

Scribd | Smashwords

Windmills Book 2: Bearly Standing

by Josel Nicolas

9789719922919_1400

Josel Nicolas’s slow-and-stumbling, furry komix autobiography continues with a transcript of two separate nights a year apart, spent as one extended cathartic binge on friendship, longing, and copious amounts of cheap and easy alcohol ingested with a couple of childhood friends, leaving all three feeling young, aimless, and severely hung-over in the Morning After of the rest of their lives.

Available on:

Scribd | Smashwords

The Kite of Stars and Other Stories

by Dean Francis Alfar

9789719942672_1400

“Blindfolded courier pigeons, insatiable appetites, overwhelming pride, toes painted blue, spooned soursop, the AsiaPac community station in geosynch orbit around the moon, love without a heart, tragedy and absurdity; stars of course, in many forms; and always, riddles. For those who like their stories rich, their wit dry and their history served with a twist, this gorgeous collection from a cynical romantic deserves a global readership. Alfar writes of many times and in many styles including the classic fairy tale, but in two ways he is a 21st century English-language-plus writer. His use of words and surprising vocabulary is so wonderfully, playfully true to meaning that he can only be an English-as-a-second-language writer (among which are the best users of English in the world today). And he writes of place with a calm assurance of its importance, not as some ethnic other than the default normal western setting, but as important in itself. I have to add that I particularly love his historical concoctions, especially the footnotes.” — Anna Tambour, author of Spotted Lily and Monterra’s Deliciosa & Other Tales

Available on:

Scribd | Smashwords

How to Traverse Terra Incognita

by Dean Francis Alfar

9789719951124_1400

How to Traverse Terra Incognita is Dean Francis Alfar’s second collection of short fiction. An advocate of the literature of the imagination, he is the publisher of the Philippine Speculative Fiction anthologies, an annual showcasing of Filipino fictionists that he began in 2005.

Available on:

Scribd | Smashwords

Again, stay tuned for our titles on Oyster! Happy reading, everyone!

1 Comment

Filed under Uncategorized